Bibertaler

Teilnehmer: Bibertaler
Name: Alexander Rudolph
Registriert seit: 2014-09-30 21:23:20
Berechtigungen: wetterturnier_admin, bbp_moderator
Teilnahmen Berlin: 8 4 1
In total 228 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 12.10.2018
Teilnahmen Wien: 0 1 2
In total 43 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 12.10.2018
Teilnahmen Zuerich: 1 2 1
In total 44 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 12.10.2018
Teilnahmen Innsbruck: 9 10 9
In total 287 Teilnahmen zwischen 05.10.2012 und 12.10.2018
Teilnahmen Leipzig: 1 1 1
In total 32 Teilnahmen zwischen 22.03.2013 und 12.10.2018