Bibertaler

Teilnehmer: Bibertaler
Name: Alexander Rudolph
Registriert seit: 2014-09-30 21:23:20
Berechtigungen: wetterturnier_admin, bbp_moderator
Teilnahmen Berlin: 7 4 1
In total 203 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 13.04.2018
Teilnahmen Wien: 0 1 0
In total 18 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 13.04.2018
Teilnahmen Zuerich: 1 2 0
In total 19 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 13.04.2018
Teilnahmen Innsbruck: 7 10 8
In total 261 Teilnahmen zwischen 05.10.2012 und 13.04.2018
Teilnahmen Leipzig: 0 0 0
In total 8 Teilnahmen zwischen 22.03.2013 und 13.04.2018