Bibertaler

Teilnehmer: Bibertaler
Name: Alexander Rudolph
Registriert seit: 2014-09-30 21:23:20
Berechtigungen: wetterturnier_admin, bbp_participant
Teilnahmen Berlin: 7 4 1
In total 191 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 12.01.2018
Teilnahmen Wien: 0 0 0
In total 6 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 12.01.2018
Teilnahmen Zuerich: 0 1 0
In total 7 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 12.01.2018
Teilnahmen Innsbruck: 7 9 9
In total 249 Teilnahmen zwischen 05.10.2012 und 12.01.2018
Teilnahmen Leipzig: 0 0 0
In total 2 Teilnahmen zwischen 22.03.2013 und 12.04.2013