Bibertaler

Teilnehmer: Bibertaler
Name: Alexander Rudolph
Registriert seit: 2014-09-30 21:23:20
Berechtigungen: wetterturnier_admin, bbp_moderator
Teilnahmen Berlin: 8 4 1
In total 212 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 15.06.2018
Teilnahmen Wien: 0 1 1
In total 27 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 15.06.2018
Teilnahmen Zuerich: 1 2 1
In total 28 Teilnahmen zwischen 12.04.2013 und 15.06.2018
Teilnahmen Innsbruck: 8 10 9
In total 270 Teilnahmen zwischen 05.10.2012 und 15.06.2018
Teilnahmen Leipzig: 1 0 1
In total 16 Teilnahmen zwischen 22.03.2013 und 08.06.2018